راه حل های بسته بندی پایدار:اکو بیشتر و زباله کمتر

محصول دیگر

 • Tinplate Case

  قاب قلع

  ما می توانیم خدمات طراحی و مهندسی آثار هنری را ارائه دهیم، اندازه ها و شکل های مختلف لوله، خدمات طراحی چاپ را می توان به عنوان درخواست شما سفارشی کرد.
 • Scent Candle Jar

  شمع عطر

  ما می توانیم خدمات طراحی و مهندسی آثار هنری ارائه دهیم، اشکال مختلف بطری و طراحی چاپ را می توان بنا به درخواست شما سفارشی کرد.
 • Aluminum Cosmetic Twist and Click Pen

  قلم آرایشی و بهداشتی آلومینیومی پیچ و تاب و کلیک کنید

  ما می توانیم خدمات طراحی و مهندسی آثار هنری را ارائه دهیم، اندازه ها و شکل های مختلف لوله، خدمات طراحی چاپ را می توان به عنوان درخواست شما سفارشی کرد.
 • Aluminum Soft Tube

  لوله نرم آلومینیومی

  ما می توانیم خدمات طراحی و مهندسی آثار هنری را ارائه دهیم، اندازه ها و شکل های مختلف لوله، خدمات طراحی چاپ را می توان به عنوان درخواست شما سفارشی کرد.
 • Aluminum Herb Grinder

  آسیاب گیاهان آلومینیومی

  ما می توانیم خدمات طراحی و مهندسی آثار هنری را ارائه دهیم، اندازه ها و شکل های مختلف لوله، خدمات طراحی چاپ را می توان به عنوان درخواست شما سفارشی کرد.
 • Silicone Soft Tube

  لوله نرم سیلیکونی

  ما می توانیم طراحی آثار هنری و خدمات قالب را با تیم طراح داخلی و کارگاه قالب ارائه دهیم، اشکال مختلف ظروف و طراحی چاپ را می توان بنا به درخواست شما سفارشی کرد.
12بعدی >>> صفحه 1/2